favours w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła favours w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.favour Brit, favor Am [Brit ˈfeɪvə, Am ˈfeɪvər] RZECZOW.

1. favour (approval):

2. favour (kindness):

do me a favour! lit

III.favour Brit, favor Am [Brit ˈfeɪvə, Am ˈfeɪvər] CZASOW. przech.

grace and favour [Brit, Am ˌɡreɪs ən ˈfeɪvər] PRZYMIOT. Brit

Tłumaczenia dla hasła favours w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
favour Brit
favour Brit

favours w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła favours w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.favour [ˈfeɪvəʳ, Am -vɚ] Brit, Aus RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła favours w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
favour Brit
to favour Brit
to favour Brit
favour Brit
in favour of Brit

favours Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

can I bother you for a favour? Brit
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文