fear w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fear w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. fear (dread, fright):

peur ż
have no fear! liter or hum
de peur que
+ subj fear of God

2. fear (worry, apprehension):

1. fear (be afraid of):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła fear w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

fear w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fear w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła fear w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fear Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文