fed w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fed w angielski»francuski słowniku

fed [Brit fɛd, Am fɛd] CZASOW. pt CZASOW. pp

fed → feed

Zobacz też feed

II.feed <prét, part passé fed> [Brit fiːd, Am fid] CZASOW. przech.

III.feed <prét, part passé fed> [Brit fiːd, Am fid] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też federation, Federal Reserve System, Federal

federation [Brit fɛdəˈreɪʃ(ə)n, Am ˌfɛdəˈreɪʃ(ə)n] RZECZOW.

2. federal → Fed inf

II.federal [Brit ˈfɛd(ə)r(ə)l, Am ˈfɛd(ə)rəl] PRZYMIOT.

III.federal [Brit ˈfɛd(ə)r(ə)l, Am ˈfɛd(ə)rəl]

corn-fed [Brit ˈkɔːnfɛd, Am ˈkɔrnˌfɛd] PRZYMIOT.

II.feed <prét, part passé fed> [Brit fiːd, Am fid] CZASOW. przech.

III.feed <prét, part passé fed> [Brit fiːd, Am fid] CZASOW. nieprzech.

fed w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fed w angielski»francuski słowniku

fed Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

fed z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła fed w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文