felted w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła felted w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też feel for, feel around, feel

I.feel around CZASOW. [Brit fiːl -, Am fil -] (feel around)

II.feel <prét, part passé felt> [Brit fiːl, Am fil] CZASOW. przech.

1. feel (experience):

3. feel (physically):

4. feel (touch deliberately):

III.feel <prét, part passé felt> [Brit fiːl, Am fil] CZASOW. nieprzech.

1. feel (emotionally):

2. feel (physically):

3. feel (create certain sensation):

deep-felt [Brit ˈdiːpfɛlt, Am ˈdipfɛlt] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła felted w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
felt attr

felted w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła felted w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też feel

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła felted w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

felted Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文