fencing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fencing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.fence off CZASOW. [Brit fɛns -, Am fɛns -] (fence [sth] off, fence off [sth])

I.fence in CZASOW. [Brit fɛns -, Am fɛns -] (fence [sth] in, fence in [sth])

Tłumaczenia dla hasła fencing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fencing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fencing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła fencing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fencing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文