fight w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fight w angielski»francuski słowniku

II.fight <prét, part passé fought> [Brit fʌɪt, Am faɪt] CZASOW. przech.

III.fight <prét, part passé fought> [Brit fʌɪt, Am faɪt] CZASOW. nieprzech.

I.fight off CZASOW. [Brit fʌɪt -, Am faɪt -] (fight off [sth], fight [sth] off) lit

I.fight out CZASOW. [Brit fʌɪt -, Am faɪt -] (fight out [sth], fight [sth] out)

fight w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fight w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła fight w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fight Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文