fighting w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fighting w angielski»francuski słowniku

I.fighting [Brit ˈfʌɪtɪŋ, Am ˈfaɪdɪŋ] RZECZOW.

II.fighting [Brit ˈfʌɪtɪŋ, Am ˈfaɪdɪŋ] PRZYMIOT.

II.fight <prét, part passé fought> [Brit fʌɪt, Am faɪt] CZASOW. przech.

III.fight <prét, part passé fought> [Brit fʌɪt, Am faɪt] CZASOW. nieprzech.

fighting w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fighting w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła fighting w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fighting Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文