files w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła files w angielski»francuski słowniku

executable file [Brit ɪɡˈzɛkjʊtəb(ə)l ˌfʌɪl, ˈɛksɪkjuːtəb(ə)l ˌfʌɪl, Am ˌɛksəˈkjudəb(ə)l ˌfaɪl] RZECZOW. INFOR

files w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła files w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Indian file → single file

Tłumaczenia dla hasła files w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

files Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文