filter w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła filter w angielski»francuski słowniku

II.filter through CZASOW. [Brit ˈfɪltə -, Am ˈfɪltər -] (filter through [sth])

filter w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła filter w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła filter w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

filter Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

filter z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文