finding w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła finding w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

finding [Brit ˈfʌɪndɪŋ, Am ˈfaɪndɪŋ] RZECZOW. (of court, committee, research)

fact-finding [Brit ˈfaktfʌɪndɪŋ, Am ˈfækt ˌfaɪndɪŋ] PRZYMIOT.

I.find [Brit fʌɪnd, Am faɪnd] RZECZOW. (discovery)

II.find <prét, part passé found> [Brit fʌɪnd, Am faɪnd] CZASOW. przech.

1. find (discover by chance):

III.find <prét, part passé found> [Brit fʌɪnd, Am faɪnd] CZASOW. nieprzech. LAW

IV.to find oneself <prét, part passé found> CZASOW. zwrotny

I.find out CZASOW. [Brit fʌɪnd -, Am faɪnd -] (find out) (get information)

II.find out CZASOW. [Brit fʌɪnd -, Am faɪnd -] (find out [sth], find [sth] out)

III.find out CZASOW. [Brit fʌɪnd -, Am faɪnd -] (find out who/why/where etc)

Tłumaczenia dla hasła finding w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

finding w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła finding w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła finding w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

finding Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文