fingers w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fingers w angielski»francuski słowniku

I.finger [Brit ˈfɪŋɡə, Am ˈfɪŋɡər] RZECZOW.

1. finger ANAT:

to put two fingers up at sb inf Brit, to give sb the finger inf Am

fingers w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fingers w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła fingers w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fingers Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文