finish w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła finish w angielski»francuski słowniku

I.finish <pl finishes> [Brit ˈfɪnɪʃ, Am ˈfɪnɪʃ] RZECZOW.

1. finish (end):

I.finish with CZASOW. [Brit ˈfɪnɪʃ -, Am ˈfɪnɪʃ -] (finish with [sth])

II.finish with CZASOW. [Brit ˈfɪnɪʃ -, Am ˈfɪnɪʃ -] (finish with [sb])

II.finish up CZASOW. [Brit ˈfɪnɪʃ -, Am ˈfɪnɪʃ -] (finish [sth] up, finish up [sth])

I.finish off CZASOW. [Brit ˈfɪnɪʃ -, Am ˈfɪnɪʃ -] (finish [sth] off, finish off [sth])

II.finish off CZASOW. [Brit ˈfɪnɪʃ -, Am ˈfɪnɪʃ -] (finish [sb] off)

finish w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła finish w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła finish w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

finish Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文