firing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła firing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

firing [Brit ˈfʌɪərɪŋ, Am ˈfaɪ(ə)rɪŋ] RZECZOW.

I.fire [Brit ˈfʌɪə, Am ˈfaɪ(ə)r] RZECZOW.

4. fire U (shots):

II.fire [Brit ˈfʌɪə, Am ˈfaɪ(ə)r] WYKRZYK.

Zobacz też house

Tłumaczenia dla hasła firing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

firing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła firing w angielski»francuski słowniku

firing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

firing Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła firing w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文