fits w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fits w angielski»francuski słowniku

2. fit (suitable, appropriate):

it is fit that form

III.fit <prét fitted, fit Am, part passé fitted> [Brit fɪt, Am fɪt] CZASOW. przech.

1. fit (be the right size):

IV.fit <prét fitted, fit Am, part passé fitted> [Brit fɪt, Am fɪt] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też bill

1. bill COM (for payment):

note ż

I.fit on CZASOW. [Brit fɪt -, Am fɪt -] (fit on)

II.fit on CZASOW. [Brit fɪt -, Am fɪt -] (fit on(to) [sth])

III.fit on CZASOW. [Brit fɪt -, Am fɪt -] (fit [sth] on)

I.fit out CZASOW. [Brit fɪt -, Am fɪt -], fit up CZASOW. (fit [sth] out or up, fit out or up [sth])

II.fit in CZASOW. [Brit fɪt -, Am fɪt -] (fit [sth] in, fit in [sth])

III.fit in CZASOW. [Brit fɪt -, Am fɪt -] (fit [sb] in, fit in [sb])

I.keep-fit [Brit kiːpˈfɪt, Am ˌkipˈfɪt] RZECZOW.

II.keep-fit [Brit kiːpˈfɪt, Am ˌkipˈfɪt] PRZYMIOT. attr

fits w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fits w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła fits w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fits Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to be (as) fit as a fiddle inf
if the cap fits, wear it Brit prov

fits z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła fits w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文