fix w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fix w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.fix [Brit fɪks, Am fɪks] CZASOW. nieprzech. inf (inject oneself)

régulier/-ière

I.fix on CZASOW. [Brit fɪks -, Am fɪks -], fix upon CZASOW. (fix on [sth])

II.fix on CZASOW. [Brit fɪks -, Am fɪks -], fix upon CZASOW. (fix on [sth], fix [sth] on) (attach)

I.fix up CZASOW. [Brit fɪks -, Am fɪks -] (fix up [sth], fix [sth] up)

III.fix up CZASOW. [Brit fɪks -, Am fɪks -] (fix sb up with sb) inf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła fix w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fix w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fix w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła fix w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fix Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文