flashed w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła flashed w angielski»francuski słowniku

I.flash about CZASOW. [Brit flaʃ -, Am flæʃ -], flash around CZASOW. (flash [sth] about)

flash by CZASOW. [Brit flaʃ -, Am flæʃ -], flash past CZASOW.

I.flash up CZASOW. [Brit flaʃ -, Am flæʃ -] (flash up)

II.flash up CZASOW. [Brit flaʃ -, Am flæʃ -] (flash [sth] up, flash up [sth])

flashed w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła flashed w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła flashed w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

flashed Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文