flat w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła flat w angielski»francuski słowniku

1. flat (horizontally):

à plat

Zobacz też salt flat

flat w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła flat w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła flat w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

flat Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to go into a (Aus, Brit flat) spin
to live in a flat/a house Brit
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文