floating w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła floating w angielski»francuski słowniku

I.floating [Brit ˈfləʊtɪŋ, Am ˈfloʊdɪŋ] RZECZOW.

II.floating [Brit ˈfləʊtɪŋ, Am ˈfloʊdɪŋ] PRZYMIOT.

floating w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła floating w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła floating w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

floating Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

floating z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文