flogged w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła flogged w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

flog <part prés flogging; prét, part passé flogged> [Brit flɒɡ, Am flɑɡ] CZASOW. przech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to flog Brit or beat Am a dead horse inf

Tłumaczenia dla hasła flogged w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

flogged w słowniku PONS

flogged Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文