flop w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła flop w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

3. flop Am inf → flophouse

II.flop <part prés flopping; prét, part passé flopped> [Brit flɒp, Am flɑp] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też flophouse

flip-flop [Brit ˈflɪpflɒp, Am ˈflɪp flɑp] RZECZOW.

I.flop over CZASOW. [Brit flɒp -, Am flɑp -] inf Am (flop over)

II.flop over CZASOW. [Brit flɒp -, Am flɑp -] inf Am (flop over to [sth])

Tłumaczenia dla hasła flop w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

flop w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła flop w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła flop w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

flop Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文