folding w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła folding w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

folding [Brit ˈfəʊldɪŋ, Am ˈfoʊldɪŋ] PRZYMIOT.

I.fold over CZASOW. [Brit fəʊld -, Am foʊld -] (fold over)

II.fold over CZASOW. [Brit fəʊld -, Am foʊld -] (fold [sth] over)

Tłumaczenia dla hasła folding w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

folding w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła folding w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła folding w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

folding Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文