following w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła following w angielski»francuski słowniku

I.following [Brit ˈfɒləʊɪŋ, Am ˈfɑloʊɪŋ] RZECZOW.

II.following [Brit ˈfɒləʊɪŋ, Am ˈfɑloʊɪŋ] PRZYMIOT. tjrs attr

III.following [Brit ˈfɒləʊɪŋ, Am ˈfɑloʊɪŋ] PRZYIMEK

I.follow about CZASOW. [Brit ˈfɒləʊ -, Am ˈfɑloʊ -], follow around CZASOW. (follow [sb] around)

I.follow out CZASOW. [Brit ˈfɒləʊ -, Am ˈfɑloʊ -] Am (follow out [sth])

I.follow up CZASOW. [Brit ˈfɒləʊ -, Am ˈfɑloʊ -] (follow up [sth], follow [sth] up)

II.follow up CZASOW. [Brit ˈfɒləʊ -, Am ˈfɑloʊ -] (follow up [sb], follow [sb] up) (maintain contact with)

I.follow through CZASOW. [Brit ˈfɒləʊ -, Am ˈfɑloʊ -] (follow through) SPORT

II.follow through CZASOW. [Brit ˈfɒləʊ -, Am ˈfɑloʊ -] (follow through [sth], follow [sth] through)

I.follow-up [Brit ˈfɒləʊʌp, Am ˈfɑloʊ ˌəp] RZECZOW.

II.follow-up [Brit ˈfɒləʊʌp, Am ˈfɑloʊ ˌəp] PRZYMIOT. attr

following w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła following w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła following w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

following Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

following Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła following w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文