forced w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła forced w angielski»francuski słowniku

1. force (compel, oblige):

Zobacz też task force, workforce, labour force

I.force into CZASOW. [Brit fɔːs -, Am fɔrs -] (force [sb/sth] into sth/doing)

I.force open CZASOW. [Brit fɔːs -, Am fɔrs -] (force [sth] open, force open [sth])

I.force on CZASOW. [Brit fɔːs -, Am fɔrs -] (force [sth] on sb)

I.force back CZASOW. [Brit fɔːs -, Am fɔrs -] (force [sth] back, force back [sth])

I.force out CZASOW. [Brit fɔːs -, Am fɔrs -] (force [sth] out, force out [sth]) (by physical means)

forced w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła forced w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła forced w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

forced Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

forced Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

forced z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文