fore w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fore w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.fore [Brit fɔː, Am fɔr] WYKRZYK. (in golf)

fore-and-aft [Brit ˌfɔːrənˈɑːft, Am ˌfɔrənˈæft] PRZYMIOT. NAUT

Tłumaczenia dla hasła fore w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fore w słowniku PONS

fore Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文