fortunes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fortunes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.fortune [Brit ˈfɔːtʃuːn, ˈfɔːtʃ(ə)n, Am ˈfɔrtʃən] RZECZOW.

III.fortune [Brit ˈfɔːtʃuːn, ˈfɔːtʃ(ə)n, Am ˈfɔrtʃən]

Tłumaczenia dla hasła fortunes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

fortunes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fortunes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła fortunes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fortunes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文