forward w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła forward w angielski»francuski słowniku

I.forward [Brit ˈfɔːwəd, Am ˈfɔrwərd] RZECZOW. SPORT

II.forward [Brit ˈfɔːwəd, Am ˈfɔrwərd] PRZYMIOT.

III.forward [Brit ˈfɔːwəd, Am ˈfɔrwərd] PRZYSŁ.

1. forward (ahead):

to move sth forward lit, fig

Zobacz też backwards, backward

I.backwards [Brit ˈbakwədz, Am ˈbækwərdz] Brit, backward [ˈbækwəd] Am PRZYMIOT.

II.backwards [Brit ˈbakwədz, Am ˈbækwərdz] Brit, backward [ˈbækwəd] Am PRZYSŁ.

I.backward [Brit ˈbakwəd, Am ˈbækwərd] PRZYMIOT.

II.backward [Brit ˈbakwəd, Am ˈbækwərd] PRZYSŁ. Am

backward → backwards

I.bring forward CZASOW. [Brit brɪŋ -, Am brɪŋ -] (bring forward [sth], bring [sth] forward)

centre forward [Brit, Am ˈsɛn(t)ər ˈˌfɔrwərd] RZECZOW. SPORT

I.carry forward CZASOW. [Brit ˈkari -, Am ˈkɛri -] (carry forward [sth], carry [sth] forward)

I.put forward CZASOW. [Brit pʊt -, Am pʊt -] (put forward [sth], put [sth] forward)

II.put forward CZASOW. [Brit pʊt -, Am pʊt -] (put [sb] forward, put forward [sb])

II.push forward CZASOW. [Brit pʊʃ -, Am pʊʃ -] (push [sth] forward, push forward [sth])

spur forward → spur on

Zobacz też spur on

II.spur on CZASOW. [Brit spəː -, Am spər -] (spur [sth] on, spur on [sth])

III.spur on CZASOW. [Brit spəː -, Am spər -] (spur on [sb], spur [sb] on)

drive forward CZASOW. [Brit drʌɪv -, Am draɪv -] (in football)

forward w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła forward w angielski»francuski słowniku

III.forward [ˈfɔ:wəd, Am ˈfɔ:rwɚd] RZECZOW. SPORT

forward Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文