foul w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła foul w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

foul out CZASOW. [Brit faʊl -, Am faʊl -] (in baseball)

I.foul up CZASOW. [Brit faʊl -, Am faʊl -] inf (foul up) (foul up [sth], foul [sth] up)

foul-mouthed [Brit ˌfaʊlˈmaʊθd, Am ˈfaʊlˌmaʊðd, ˈfaʊlˌmaʊθt] PRZYMIOT. pej

Tłumaczenia dla hasła foul w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

foul w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła foul w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła foul w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

foul Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文