fox w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fox w angielski»francuski słowniku

fox w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fox w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
F as in Frederick Brit, F as in Fox Am, F for Frederick Brit, F for Fox Am (on telephone)

Tłumaczenia dla hasła fox w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fox Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

F as in Frederick Brit, F as in Fox Am, F for Frederick Brit, F for Fox Am (on telephone)
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文