free w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła free w angielski»francuski słowniku

I.free [Brit friː, Am fri] RZECZOW. a. free period SCHOOL

1. free (unhindered, unrestricted):

2. free (not captive or tied):

3. free (devoid):

Zobacz też tax-free, trouble-free, lunch, lead-free, country

trouble-free [Brit ˌtrʌb(ə)lˈfriː, Am ˌtrəblˈfri] PRZYMIOT.

à table!

I.break free CZASOW. [Brit breɪk -, Am breɪk -] (break free)

free w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła free w angielski»francuski słowniku

1. free (not tied up or restricted) a. fig:

free Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

free Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła free w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文