fried w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fried w angielski»francuski słowniku

Zobacz też fry

II.fry <prét, part passé fried> [Brit frʌɪ, Am fraɪ] CZASOW. przech. GASTR

III.fry <prét, part passé fried> [Brit frʌɪ, Am fraɪ] CZASOW. nieprzech. GASTR

fried w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fried w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.stir-fry <-fries> [ˈstɜ:fraɪ, Am ˈstɜ:r-] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła fried w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fried Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文