frightened w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła frightened w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

to be frightened that + subj

Zobacz też wit, death

wit npl:

mort ż
mort ż
à sa mort

I.frighten away CZASOW. [Brit ˈfrʌɪt(ə)n -, Am ˈfraɪtn -] (frighten away [sb/sth], frighten [sb/sth] away)

I.frighten off CZASOW. [Brit ˈfrʌɪt(ə)n -, Am ˈfraɪtn -] (frighten off [sb], frighten [sb] off)

Tłumaczenia dla hasła frightened w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

frightened w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła frightened w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła frightened w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

frightened Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文