frozen w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła frozen w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.frozen [Brit ˈfrəʊzn, Am ˈfroʊzən] CZASOW. pp

frozen → freeze

II.frozen [Brit ˈfrəʊzn, Am ˈfroʊzən] PRZYMIOT.

Zobacz też freeze

II.freeze <prét froze, part passé frozen> [Brit friːz, Am friz] CZASOW. przech.

III.freeze <prét froze, part passé frozen> [Brit friːz, Am friz] CZASOW. nieprzech.

II.freeze <prét froze, part passé frozen> [Brit friːz, Am friz] CZASOW. przech.

III.freeze <prét froze, part passé frozen> [Brit friːz, Am friz] CZASOW. nieprzech.

I.deep freeze [Brit ˌdiːp ˈfriːz, Am ˈdip ˈˌfriz] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła frozen w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

frozen w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła frozen w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też freeze

Tłumaczenia dla hasła frozen w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

frozen Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

frozen z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文