fuel w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fuel w angielski»francuski słowniku

I.fuel [Brit fjuː(ə)l, Am ˈfju(ə)l] RZECZOW.

II.fuel <part prés fuelling,, fueling, Am prét, part passé fuelled, fueled Am > [Brit fjuː(ə)l, Am ˈfju(ə)l] CZASOW. przech.

fuel w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fuel w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła fuel w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fuel Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文