games w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła games w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też Commonwealth, Commonwealth

Commonwealth [Brit ˈkɒmənwɛlθ, Am ˈkɑmənˌwɛlθ] RZECZOW.

Paralympic Games, Paralympics [Brit parəˌlɪmpɪk ˈɡeɪmz, Am pɛrəˈlɪmpɪk ˌɡeɪmz] RZECZOW. npl SPORT

Tłumaczenia dla hasła games w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

games w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła games w angielski»francuski słowniku

games Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文