gas w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła gas w angielski»francuski słowniku

II.gas <part prés gassing; prét, part passé gassed> [Brit ɡas, Am ɡæs] CZASOW. przech. (gen) MILIT

III.gas <part prés gassing; prét, part passé gassed> [Brit ɡas, Am ɡæs] CZASOW. nieprzech.

gas w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła gas w angielski»francuski słowniku

gas Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

a gas

gas z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła gas w francuski»angielski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文