gather w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła gather w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.gather [Brit ˈɡaðə, Am ˈɡæðər] RZECZOW. (in sewing)

1. gather (collect):

gather round CZASOW. [Brit ˈɡaðə -, Am ˈɡæðər -] (gather round) (gather round [sth/sb]) (gather [sth] round oneself)

I.gather up CZASOW. [Brit ˈɡaðə -, Am ˈɡæðər -] (gather [sth] up, gather up [sth])

I.gather in CZASOW. [Brit ˈɡaðə -, Am ˈɡæðər -] (gather [sth] in, gather in [sth])

I.gather together CZASOW. [Brit ˈɡaðə -, Am ˈɡæðər -] (gather together) family, people (gather [sth] together, gather together [sth])

Tłumaczenia dla hasła gather w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

gather w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła gather w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła gather w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

gather Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文