gear w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła gear w angielski»francuski słowniku

gear w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła gear w angielski»francuski słowniku

gear lever RZECZOW. Brit, Aus, gearshift RZECZOW. Am, gear stick RZECZOW. Brit

gear Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

gear(s)

gear z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła gear w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文