gentleman w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła gentleman w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.gentleman <pl gentlemen> [Brit ˈdʒɛnt(ə)lmən, Am ˈdʒɛn(t)lmən] RZECZOW.

III.gentleman [Brit ˈdʒɛnt(ə)lmən, Am ˈdʒɛn(t)lmən]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
rentier/-ière m/ż

Tłumaczenia dla hasła gentleman w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

gentleman w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła gentleman w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła gentleman w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

gentleman Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文