gesture w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła gesture w angielski»francuski słowniku

I.gesture [Brit ˈdʒɛstʃə, Am ˈdʒɛstʃər] RZECZOW. lit, fig

III.gesture [Brit ˈdʒɛstʃə, Am ˈdʒɛstʃər] CZASOW. nieprzech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

gesture w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła gesture w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła gesture w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

gesture Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文