get-up w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła get-up w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
‘debout, paresseux/-euse!’
m/ż get up, fat slob!

Tłumaczenia dla hasła get-up w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

get-up w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła get-up w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła get-up w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

get-up Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to get up sb's nose Brit, Aus inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文