girls w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła girls w angielski»francuski słowniku

1. girl:

come on, girls! (to women) hum
be a good girl (to adult) hum
the new girl (gen) SCHOOL
attr a girl singer
girl talk inf

girls w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła girls w angielski»francuski słowniku

girls Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文