gives w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła gives w angielski»francuski słowniku

II.give <prét gave, part passé given> [Brit ɡɪv, Am ɡɪv] CZASOW. przech.

1. give (hand over) person:

donner (to à)
offrir (to à)

4. give (allow, accord):

III.give <prét gave, part passé given> [Brit ɡɪv, Am ɡɪv] CZASOW. nieprzech.

3. give (yield, break) → give way

passer un savon à qn inf
what gives? inf

Zobacz też give way

I.give away CZASOW. [Brit ɡɪv -, Am ɡɪv -] (give away [sth], give [sth] away)

II.give away CZASOW. [Brit ɡɪv -, Am ɡɪv -] (give [sb] away, give away [sb])

II.give in CZASOW. [Brit ɡɪv -, Am ɡɪv -] (give in [sth], give [sth] in)

I.give back CZASOW. [Brit ɡɪv -, Am ɡɪv -] (give [sth] back, give back [sth])

I.give forth CZASOW. [Brit ɡɪv -, Am ɡɪv -] liter or hum (give forth [sth])

I.give onto CZASOW. [Brit ɡɪv -, Am ɡɪv -] (give onto [sth])

II.give up CZASOW. [Brit ɡɪv -, Am ɡɪv -] (give up [sth], give [sth] up)

III.give up CZASOW. [Brit ɡɪv -, Am ɡɪv -] (give up [sb], give [sb] up)

II.give over CZASOW. [Brit ɡɪv -, Am ɡɪv -] (give over [sth], give [sth] over)

gives w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła gives w angielski»francuski słowniku

1. give (hand over, offer, provide):

give a. fig
to not give a damn inf
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

gives Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

métayer (-ère)

gives Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła gives w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文