god-forsaken w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła god-forsaken w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła god-forsaken w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

trou d'air AVIAT
trou de balle slang
arsehole Brit vulg sl
trou de balle slang
asshole Am slang
trou de Botal ANAT
trou du chat NAUT
trou du cul vulg sl
arsehole Brit vulg sl
trou du cul vulg sl
asshole Am slang
trou de nez inf
trou noir ASTRON
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

god-forsaken w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła god-forsaken w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła god-forsaken w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文