goose w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła goose w angielski»francuski słowniku

I.goose <pl geese> [Brit ɡuːs, Am ɡus] RZECZOW.

goose pimples [Brit ˈɡuːs ˌpɪmpəlz, Am ˈɡus ˌpɪmpəlz] RZECZOW. npl

goose w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła goose w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

goosebumps RZECZOW. Am, gooseflesh RZECZOW. no pl, goose pimples RZECZOW. pl

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła goose w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

goose Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文