gooseberry w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła gooseberry w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

gooseberry [Brit ˈɡʊzb(ə)ri, ˈɡuːsb(ə)ri, Am ˈɡusˌbɛri] RZECZOW. (fruit)

Tłumaczenia dla hasła gooseberry w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

gooseberry w słowniku PONS

gooseberry Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to play gooseberry Brit inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文