grabbed w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła grabbed w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.grab <part prés grabbing; prét, part passé grabbed> [Brit ɡrab, Am ɡræb] CZASOW. przech.

III.grab <part prés grabbing; prét, part passé grabbed> [Brit ɡrab, Am ɡræb] CZASOW. nieprzech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła grabbed w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

grabbed w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła grabbed w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła grabbed w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

grabbed Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文