grade w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła grade w angielski»francuski słowniku

I.grade down CZASOW. [Brit ɡreɪd -, Am ɡreɪd -] Brit SCHOOL (grade [sth] down)

I.grade up CZASOW. [Brit ɡreɪd -, Am ɡreɪd -] Brit SCHOOL (grade [sth] up)

grade w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła grade w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła grade w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

grade Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to have a grade of D

grade z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła grade w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文