grass w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła grass w angielski»francuski słowniku

III.grass [Brit ɡrɑːs, Am ɡræs] CZASOW. nieprzech. inf Brit (inform)

grass widow [Brit, Am ˈˌɡræs ˈˌwɪdoʊ] RZECZOW. dated, hum

grass widower [ˌɡrɑːsˈwɪdəʊə(r), Amˌɡræs-] RZECZOW. hum

I.grass over CZASOW. [Brit ɡrɑːs -, Am ɡræs -] (grass over [sth], grass [sth] over)

grass w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła grass w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła grass w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

grass Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文