graven w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła graven w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

graven [Brit ˈɡreɪv(ə)n, Am ˈɡreɪvən] PRZYMIOT. dated or liter

I.grave1 [Brit ɡreɪv, Am ɡreɪv] RZECZOW. (burial place)

grave2 [Brit ɡrɑːv, Am ɡrɑv] RZECZOW. a. grave accent

Tłumaczenia dla hasła graven w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

graven w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła graven w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła graven w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

graven Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文