green w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła green w angielski»francuski słowniku

green w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła green w angielski»francuski słowniku

Zobacz też blue

green Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to have green fingers Brit, Aus
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文